Artikels

Op hierdie blad kry jy bondige, grondige artikels te lese – oor diverse sake van kerklike en teologiese belang.


  (Bladsy 10 van 25)   « Vorige  8  9  
  10
    11  12  Volgende »

  Die moeisame pad van skrif

  Vandag het alle Christene Bybels – anders gestel, dis ondenkbaar dat iemand ‘n Christen kan wees sonder dat hy of sy ‘n Bybel het om te lees. Sendingaksies doen moeite met ‘Bybelverspreiding’ na lande wat nie tradisioneel Christelik is nie, in die hoop dat iemand ‘n Bybel in die hande sal kry, lees en tot bekering sal kom. Maar, so belangrik soos die Bybel vir Christene is, so belangrik is die Koran vir Moslems, die Tenach vir die Jode – kortom heilige geskrifte is vir mense van alle gelowe belangrik, want dit bewaar die tradisies van geloof. Maar skrif het ‘n lang pad gekom voordat dit in heilige boeke beland het!  


  Bultmann: 'n vriendskap en 'n teologie

  Die eerste dekades van die twintigste eeu was boeiend. Dalk van die boeiendste in die geskiedenis van die teologie. Op verskillende maniere is met die teologiese erflating van die negentiende eeu geworstel en is gepoog om nuut, anders oor God te praat. Een van die knelpunte was ‘geskiedenis’ (vgl Barash 2003:1-63). Na die Franse Rewolusie (in 1789) is die band tussen hede en verlede as ‘t ware versteur; het die verskriklike gevolge van dié rewolusie 'n onoorbrugbare kloof tussen verlede en hede laat ontstaan (Ankersmit 2007:142). En aan die begin van die twintigste eeu sou teoloë nog steeds met vrae oor die geskiedenis besig wees; met die aard van historiese verstaan worstel; met die uitdaging, wat historiese denke aan die Bybelwetenkappe gestel het, stoei (vgl Smend 2007;43-56; 91-131).


  Op 20 Augustus 2009 was Rudolf Bultmann 125 jaar gelede in Wiefelstede (Großherzogtum Oldenburg, Duitsland) in 1884 gebore. Hy was nie net die mees invloedryke Bybelwetenskaplike van die 20ste eeu nie, maar ook een van twintigste-eeuse teoloë wat bakens verskuif het wat blywende resultate gelewer het. Op my persoonlike denke was hy een van drie Jesus-volgelinge wat my verstaan van die evangelie van die koninkryk van God op radikale wyse ingrypend beïnvloed het. Die ander twee is die apostel Paulus en die negentiende-eeuse romantikus, Friedrich Schleiermacher. Afskrifte van portrette van onder andere hulle drie is in my universiteitskantoor deel van ‘n galery wat my aan my Protestantse wortels herinner. Heel links is daar ‘n kopie van Rembrandt se Paulus met die Bybel as swaard in sy hand. Langs die hervormer Melanchthon vind jy vir Schleiermacher. Heel regs is Bultmann. Hy is vir my ‘n rolmodel van ‘n teoloog wat ook ‘n gelowige is.


  Van Sartre tot Josua tot die Deuteronomis

  Vanaf einde Julie tot begin Augustus vanjaar het ek twee Ou-Testament-kongresse bygewoon. Een in Leuven (België) en die ander in Helsinki (Finland). In Leuven het die nege en vyfstigste vergadering van die Colloquium Biblicum Lovaniense LIX, vanaf 26-28 Julie plaasgevind. Hierdie ‘Bijbelse Studiedagen’, soos wat dit ook genoem word, was vir my 'n eerste en dit was 'n besondere geleentheid. Dit vind elke jaar plaas en een jaar word aan die Ou Testament en die ander aan die Nuwe Testament gewy. Vanjaar was dit die Ou Testament se beurt en daar is op die boek Josua gefokus. In die oggende was daar volsessies wat deur almal bygewoon is en waar bekende vakmanne Josua in-diepte toegelig het. Smiddae was daar seminare in vier tale (Nederlands, Duits, Frans en ook Engels) oor verskillende aspekte van Josua en ek het 'n voortreflike Nederlandse seminaar onder leiding van Hans Ausloos oor Josua en die deuteronomistiese bewerking van die Pentateug bygewoon. Dáár kon ek darem Afrikaans praat.


  Wie is die historiese Jesus?

  Vir bykans twee jaar reeds kom ‘n aantal denkende mense wat hulleself “die seekers” noem, as ‘n gespreksgroep byeen op uitnodiging van die Hervormde Gemeente Wapadarant in Pretoria. Hulle voer so ongeveer vier keer per jaar met mekaar gesprek onder leiding van prof Andries van Aarde en ds Johan Delport. Hulle vergader in die kerksaal op Sondagaande terwyl die erediens, hoofsaaklik gerig op die jeug, in die kerkgebou langsaan aan die gang is.


  Die liturgie van die Wêreldbeker.

  Die Wêreldbeker sokkertoernooi het ’n golf van nasionale trots oor ons land en haar mense laat spoel, sodat selfs diegene wat skepties gestaan het oor die potensiaal van Suid-Afrika om suksesvol as gasheer op te tree in hierdie Meksikaanse golf van nasionale trots, nie anders kan as hulle te laat meesleur nie. Tot ’n sekere mate herinner hierdie huidige optimisme aan die emosies wat losgemaak is na afloop van die Springbokke se verowering van die Rugby Wêreldbeker in 1995 en Bafana Bafana se wen van die “Africa Cup of Nations” in dieselfde jaar. Hierdie laaste twee sportseges was binne die gees van ’n neutvars nuwe Suid-Afrika asook oud-president Nelson Mandela en emiritus aartsbiskop Desmond Tutu se droom van ‘n sogenaamde “reënboog nasie”.


  Voordat ons by die negentiende eeu kom eers iets oor die onttowering van die wêreld deur die sestiende en sewentiende eeuse natuurwetenskappe. Eeue lank het die Bybelse wêreldbeeld die vertrekpunt van alle natuurstudie gevorm. Hiervolgens was alles so eenvouidig en duidelik: die aarde was plat en die son en die ander hemelliggame het om die aarde gedraai. Dit was eintlik so 'n wonderlike teorie wat soveel gemoedsrus verskaf het: die aarde, die mens het die middelpunt van God se heelal gevorm en alles (son, maan, sterre) het om die mens en sy wêreld gedraai; die mens was die heelal se sentrum en alles het om hom gewentel; die aarde het op sy pilare gestaan en die mens kon gerus en veilig voel. Natuurwetenskaplike kennis vanaf die sestiende en sewentiende eeur het dié gevoel van geborgenheid egter finaal vernietig (vgl De Knijff 1980:100-102).


  Vrae aan Alex Antonites oor sy evolusie-boek

  Daar het sopas 'n boek oor evolusie, Evolution: Fact or Theory?, deur prof Alex Antonites by Amazon.com verskyn. Dit beslaan 648 bladsye en kan by http://www.amazon.com verkry word. Hieronder vra Jurie le Roux hom 'n paar vrae oor sy boek.


  Vrae aan Louis Jonker oor sy belangrike e-boek

  Prof Louis Jonker van die Fakulteit Teologie, Universiteit van Stellenbosch, is die mede-redakeur van 'n belangrike boek, Global Hermeneutics?:Reflections and Consequences, wat verlede week aanlyn verskyn het en onmiddellik gratis afgelaai kan word by http://ivbs.sbl-site.org/home.aspx. Prof Jonker is 'n Ou Testamentikus wat tans nog in Tübingen navorsing oor Kronieke doen. Jurie le Roux het hom 'n paar vrae gevra.

  Bastille 14 Julie 1789 – Teater van die Absurde

  Op 14 Julie vier Franse wêreldwyd ‘Bastille’-dag. Met die welbekende slagspreuk liberté, égalité, fraternité, word die Franse Rewolusie ingelui. Vryheid, gelykheid en broederskap is voortaan Franse volk se motto. Die mure van die Bastille tuimel ineen, en die volk is bevry van die mag en onderdrukking van die koning en die kerk. Voortaan het almal gelyke regte en ‘n gelyke sê in die regering van die land. L’ancien régime is vir altyd verby, viva la république!


  (Bladsy 10 van 25)   « Vorige  8  9  
  10
    11  12  Volgende »